Home > Uncategorized > Modele kształcenia osób dorosłych

Modele kształcenia osób dorosłych

2 A. Matlakiewicz, H. Solarczyk-Szwec, Dorośli uczą się inacjay: andragogiczne podstawy Kształcenia ustawicznego, WYD. II, Centrum Kształcenia Ustawicznego w TORUNIU, Toruń 2009, s. 30. Wykorzystaj Element współpracy dorosłych uczniów 14 B. Harwas-Napierała, J. Tempała (Red.), Psychologia Rozwoju, t. 2, PWN, Warszawa 2001, s. 263 i następne. Załóżmy, że dostałeś Nowe Zadanie, w ramach, którego mianowano cię nauczycielem grupy dorosłych ludzi. Jaki będzie twet Pierwszy krok? Którą metodę wybierzesz nauczania? Poniższe informacje mogą się okazać Pomocne, Zarówno dla Zawodowych nauczycieli, Jak i dla osób, którym przyówka z nauczaniem dorosłych Zdarza się sporadycznie…

» E-mentor Nr 2 (39)/2011» Kształcenie ustawiczne» Jak uczą się dorośli, czyli co Powinien wiedzieć trener o specyfice Kształcenia uczestników szkolenia wielu teoretyków Edukacji dorosłych, w tym także David Kolb, zaznacza, że większość osób uczestniczących w procesach edukacyjnych rozwija SW, Własny, preferowany styl uczenia się, skoncentrowany na jednym z Powyżej omawianych elementów cyklu. Na dominację jednego wyraz wielu stylów Wpływ mają Oczywiście Genèse, uprzednie doświadczenia oraz Cechy aktualnego Środowiska. W wyniku Badań realizowanych nad stylami uczenia się21 wyróżnione zostały ich Cztery rodzaje:. Dorośli osiągają najwyższe Wyniki w nauce, Kiedy ich Edukacji towarzyszy Komfort fizyczny, psychiczny i Emocjonalny. Pozytywne środowisko uczenia się, Wpływa na dorosłych Zarówno relakse ącą Jak i stymulująco. Innymi słowy, poczucie bezpieczeństwa, ciekawość tematu oraz zadowolenie, optymalizują proces uczenia się dorosłych. 18 m. Dembo, stosowana Psychologia wychowawcza, WSiP, Warszawa 1997, s.

92 i następne. 27 S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971, p. 36. Dorośli osiągają bardzo Dobre Wyniki w uczeniu się, Kiedy w procesie Edukacji podkreślany jest Kontekst danej wiedzy. Suche fakty i wyizolowane Umiejętności nie jest Łatwo zapamiętać. Najlepszą ścieżką nauczania dorosłych jest przekazywanie materiału stosąc: angażuj emocjonalnie wprowadzenie, otwartość wobec Informacji zwrotnej ze strony uczestników, refleksję, ocenę i Wyprowadzenie z danego tematu. 4. Tradycyjna metoda nauczania, Jest zupełnie zależna OD osoby trenera/nauczyciela. Pour właśnie Zajęcia prowadzący, Jest Tutaj w Centrum procesu edukacyjnego. Dorośli Ludzie uczą się najszybciej, Kiedy biorą activité Udział w zajęciach. Nauczając Pamiętaj, że Wiedza à nie jest substancja, którą się absorbuje, a materiał, qui uczeń crée w procesie Edukacji.

Osoby dorosłe uczą się najszybciej, Kiedy mają do dyspozycji szeroki Wachlarz sposobów zdobywania wiedzy. Nowoczesny modèle nauczania dorosłych, Pozwala na stosowanie Technik poruszających wszystkie zmysły uczniów, przez co proces Edukacji nabiera zawrotnego Tempa i Daje rewelacyjne Efekty. Przy uwzględnieniu przedstawionych Informacji wyłaniają się Trzy Podstawowe zasady, jakimi należy się kierować w pracy z osobami dorosłymi31. Pierwszą z nich jest Tworzenie zindywidualizowanych programów edukacyjnych, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań osób szkolonych Zarówno Pod względem treści, Jak i wykorzystywanych Metod, Technik edukacyjnych, a także odpowiedniej aranżacji Przestrzeni, w której odbywają się Zajęcia. Chodzi tu o pewne “podążanie” za grupą, une przede wszystkim uwzględnianie jej potrzeb i oczekiwań.

Uncategorized
  1. No comments yet.
Comments are currently closed.
Trackbacks & Pingbacks ( 0 )
  1. No trackbacks yet.