Home > Uncategorized > Modele de teste pentru liceul militar

Modele de teste pentru liceul militar

Abonează-te pentru a fi notifications Când produsul revineîn STOC. Deci Nota de la test va avea o pondere de 50% in Media finala de admisere. Aceasta testare s-a desfasurat inaintea organizarii admiserii în liceele civile, pentru a da posibilitatea celor care au fost respinsi să se orienteze spre o altă Institutie de învatamant. Selectia se desfasoara PE parcursul unei singure zile, la Centrul zonal de Selectie si Orientare Câmpulung Moldovenesc (functioneaza în aceeasi cladire cu Colegiul National Militar “Stefan cel Mare”). Probele constau în: termenul limitá de întocmire a dosarului de candidat (inclusiv efectuarea vizitei MEDICALE pentru care este necesară o planificare anterioară) este 1 martie 2019. Ca sa va faceti o idee si mai cuprinzatoare a situatiei, luam ca exemplu Colegiul Militar national “Dimitrie Cantemir” Breaza, unde initial au candidat 401 de elevi (323 de baieti si 78 de fete) pentru… 119 LocURI (existand in plus pana la Al 120-LEA si un caz al unui Baiat ce intra Sub incidenta art. 43 DIN dispozitia DMRU 4/2014 – admiserea fara sustinerea probei de verificare a cunostintelor) – școală Militară de Maiștri militari și Subofițeri a Forțelor terestre Piteşti – școală Militară de Maiștri militari și Subofițeri a Forțelor Aeriană BOBOC (BZ); – școală Militară de Maiștri militari a Forțelor navale Constanța. – Colegiul Militar Național “Mihai Viteazul” Alba Iulia; – Colegiul Militar Național “Dimitrie Cantemir” Breaza; – Colegiul Militar Național “Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc; – Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova; – Colegiul Militar Național “Alexandru Ioan Cuza” Constanța; Colegiul Național Militar Mihai Viteazul, prima treaptă a învăţământului Militar, are ca obiectiv principal formarea absolvenţilor candidaţi pentru învăţământul Militar Superior şi postliceal. Aici, tinerii la vârsta preadolescenţei şi adolescenţei, ISI şlefuiesc caracterul, învaţă şi trăiesc în spiritul normelor ostăşeşti, Care presupun responsabilitate, disciplină, răbdare, pricepere şi conştiinciozitate.

Data limitá pentru finalizarea dosarelor de candidat este 20.03.2018. Examenul a constat in testul GRILA de verificare a cunostintelor la limba si literatura romana si matematica, Proba eliminatorie Durand 3 minerai conforme programelor in vigoare pentru clasele a V-a – a VIII-a, test la Care candidatii au trebuit să obtina minim Nota 6,00 pentru a fi déclarati admisi.

Uncategorized
  1. No comments yet.
Comments are currently closed.
Trackbacks & Pingbacks ( 0 )
  1. No trackbacks yet.